Beruházások

Tárgyi eszköz beszerzés

Kedvezményezett neve: LIPÓT-BAU KFT.

Projekt címe: MKKV TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉS: 1DB JIAHE JH18 FORGÓKOTRÓ RAKODÓGÉP

Finanszírozás összege:
6,11 millió forint.

Tartalom:
Finanszírozás megtörtént a következő gép és berendezésre. Frogó kotró rakodógép és kiegészitői Hidraulikus bontókalapács

Tervezett vagy tényleges befejezési dátum:
2021.06.22.

Prjoket azonosító száma:
GINOP-8.3.5-18

Létszám kapacitás bővítés

Kedvezményezett neve: LIPÓT-BAU KFT.

Projekt címe: A GINOP-5.3.17-21-2021-00001 SZ. KKV kapacitásbővítő támogatás

Finanszírozás összege:
16,34 millió forint.

Tartalom:
…..

Tervezett vagy tényleges befejezési dátum:
…….

Prjoket azonosító száma:
3319407474

Technológiai korszerűsítés

Kedvezményezett neve: LIPÓT-BAU KFT.

Projekt címe: Munkaerő Költségek Finanszírozása

Finanszírozás összege:
15 millió forint

Tartalom:
Célja a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve müködési költségek finanszírozása

Tervezett vagy tényleges befejezési dátum:
…….

Prjoket azonosító száma:
GINOP-8.3.5-18/B

A Lipót-Bau Kft. gépberuházási pályázata

⦁ a kedvezményezett neve: LIPÓT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
⦁ vissza nem térítendő támogatás összege: 4 954 016 forint
⦁ a támogatás mértéke: 70 %
⦁ a projekt tartalmának bemutatása:

A Lipót-Bau Kft. 2018.12.21-én alakult. Fő tevékenységi köre a TEÁOR 4120 ’08 Lakó- és nem lakó épületek építése, ami széles területet foglal magában. Értjük ez alatt például családi házak építésétől elkezdve, falazásától, hidegburkolásától többlakásos társasházak felújításán keresztül a régi házak bontását. A széles tevékenységi kört erősíti az is, hogy az egyes épületekhez nagyban eltérő munkafolyamatokat és feladatokat kell ellátnunk. Munkafolyamataink részét képezi még az építőmesteri szolgáltatások és a szakipari szolgáltatás nyújtása is. A Lipót-Bau Kft. terve és hitvallása, hogy csak és kizárólag elégedett megrendelők legyenek a referenciáink között, ezért igyekszünk tudásunk legjavát nyújtva végezni a ránk bízott megrendeléseket és kivitelezéseket. Cégük az ország Dél-dunántúli részén vállal kivitelezést, felújítást és bontást.
A támogatás és az abból megvalósítandó és beszerzendő eszköz hozzájárul a vállalkozás fejlődéséhez, ugyanis ennek köszönhetően sokkal többrétű munkafolyamatot is el tudunk látni alvállalkozók bevonása nélkül.
A vállalkozás sikerrel pályázott az Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz, „Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program” című, GINOP Plusz-1.2.2-22 kódú pályázati kiírásra, melynek keretében a 7 077 166 forint összköltségű projekt megvalósításához 2 123 150 forint önerő biztosítása mellett, 4 954 016 forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el. Az európai uniós támogatás segítségével a vállalkozás székhelyén (7478 Bárdudvarnok, Lipótfa lakótelep 14.) található eszközpark bővítése és fejlesztése valósul meg. Az újonnan beszerzésre kerülő eszköznek köszönhetően a Kft. képes lesz az önállóbb munkavégzésre, meggátolva ezzel a külsős vállalkozások bevonását a munkafolyamatba. Így több és komplexebb projektet tudnak elvállalni alvállalkozó nélkül. Az új eszköznek köszönhetően, az azt használó munkavállalók munkakörülményei is nagyban javulnak hála a modern technológiának. A projekt szakmai megvalósításának közvetett költségeit tekintve szakértői támogatást is igénybe vesz a Kft.. A projekt megvalósításához külsős cég segítségének igénybevétele mellett döntöttek annak érdekében, hogy az előírásoknak való megfelelés, a teljes projekt megvalósítása, valamint a támogatási összeg lehívása zökkenőmentesen történjen. A projektmenedzsment a projekt ütemezésétől kezdve, a szerződések, számlák, elszámolások benyújtásán keresztül, biztosítja a változásbejelentők, kifizetési kérelmek lebonyolítását.
A pályázat 2022.05.01 és 2023.10.31 közötti időszakban, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

⦁ a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.17.
⦁ projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.2.2-22-2022-04532